Ủy ban BIS và IOSCO ban hành hướng dẫn để điều chỉnh các thỏa thuận về stablecoin

author
3 minutes, 53 seconds Read

Các tổ chức quốc tế khẳng định nguyên tắc “cùng rủi ro, cùng quy định” bằng cách mở rộng các quy tắc cũ hàng thập kỷ cho công nghệ tài chính mới đang mở rộng nhanh chóng.

Nguyên tắc “cùng rủi ro, cùng quy định” đối với tiền điện tử đã được xác nhận thêm với việc phát hành vào thứ Tư của hướng dẫn mới về các thỏa thuận stablecoin (SA). Hướng dẫn do Ủy ban Thanh toán và Cơ sở hạ tầng Thị trường (CPMI) của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) ban hành, áp dụng Nguyên tắc về Cơ sở Hạ tầng Thị trường Tài chính (PFMI) cho các hệ thống thanh toán, bù trừ và quyết toán SA quan trọng về mặt hệ thống để chuyển các stablecoin.

Tài liệu này nhằm mục đích sử dụng cho các nhà thiết kế và vận hành SA và mở rộng các tiêu chuẩn PFMI cho các SA mà không cần thiết lập các tiêu chuẩn mới. Nó ghi chú:

“Một SA có thể cần phải thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc, thủ tục, thỏa thuận quản trị và khuôn khổ quản lý rủi ro có xem xét hướng dẫn để các thông lệ của họ nhất quán với PFMI.”

Nó định nghĩa một thỏa thuận stablecoin là “một thỏa thuận kết hợp nhiều chức năng để cung cấp một công cụ có mục đích được sử dụng như một phương tiện thanh toán và / hoặc lưu trữ giá trị”. Hướng dẫn đề xuất các cân nhắc để xác định SA áp dụng cho những SA nào, vì chỉ những SA “quan trọng về mặt hệ thống” mới được đề cập đến.

PFMI được thành lập để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và được công bố vào năm 2012. Tất cả các tiêu chuẩn áp dụng cho SA theo hướng dẫn mới, mặc dù các tác giả đã chọn chỉ áp dụng bốn trong số 24 nguyên tắc và cân nhắc chính: quản trị, quản lý rủi ro, quyết toán và tất toán tiền. Họ lưu ý rằng một tác phẩm riêng sẽ được phát hành để bao gồm các SA đa tiền tệ.

Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ Caroline D. Pham, đồng chủ tịch Nhóm Thường trực Chính sách CPMI-lOSCO, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, “Báo cáo này là một bước quan trọng để thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế cho các thỏa thuận stablecoin và một khuôn khổ quy định gắn kết bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu. ”

Các tổ chức khác cũng đang làm việc về quy định stablecoin. Ủy ban Ổn định Tài chính dự kiến ​​sẽ đề xuất các quy định quốc tế cho stablecoin vào tháng 10. Tại Mỹ, Đạo luật Stablecoin TRUST đã được giới thiệu để điều chỉnh các stablecoin và tích hợp chúng vào hệ thống tài chính.

Theo cointelegraph

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *